Coneixement obert i Viquipèdia: com es poden obrir continguts perquè s’aprofiten legalment a la xarxa

Data: 25 març 2015, 11:00 - 14:00

Alaquàs

● Què és, com funciona i com el sector cultural i creatiu pot col·laborar-
hi facilitant la tasca dels voluntaris per difondre els seus productes i/o

les seues produccions.

● Conèixer el món de les llicències Creative Commons i les seues

implicacions en la difusió de continguts en obert.

● Aprendre sistemes per aplicar estratègies de difusió i posicionament
● Què és, com funciona i com el sector cultural i creatiu pot col·laborar-
hi facilitant la tasca dels voluntaris per difondre els seus productes i/o

les seues produccions.

● Conèixer el món de les llicències Creative Commons i les seues

implicacions en la difusió de continguts en obert.

● Aprendre sistemes per aplicar estratègies de difusió i posicionament

de continguts a curt i a mitjà termini.

● Conèixer què és i com funciona la Viquipèdia.

● El curs vol oferir un marc conceptual i, alhora, facilitar consells
● Què és, com funciona i com el sector cultural i creatiu pot col·laborar-
hi facilitant la tasca dels voluntaris per difondre els seus productes i/o

les seues produccions.

● Conèixer el món de les llicències Creative Commons i les seues

implicacions en la difusió de continguts en obert.

● Aprendre sistemes per aplicar estratègies de difusió i posicionament

de continguts a curt i a mitjà termini.

● Conèixer què és i com funciona la Viquipèdia.

● El curs vol oferir un marc conceptual i, alhora, facilitar consells

pràctics sobre com es dinamitza una comunitat digital de voluntaris.

Professorat: Àlex Hinojo, Director de Projectes Culturals a Amical Wikimedia.

Informació i inscripcions:

Centre Juvenil El Passatge

Av. Blasco Ibáñez, 57, Alaquàs. 961502343 joventut@alaquas.org
pràctics sobre com es dinamitza una comunitat digital de voluntaris.

Professorat: Àlex Hinojo, Director de Projectes Culturals a Amical Wikimedia.

Informació i inscripcions:

Centre Juvenil El Passatge

Av. Blasco Ibáñez, 57, Alaquàs. 961502343 joventut@alaquas.org
de continguts a curt i a mitjà termini.

● Conèixer què és i com funciona la Viquipèdia.

● El curs vol oferir un marc conceptual i, alhora, facilitar consells

pràctics sobre com es dinamitza una comunitat digital de voluntaris.

Professorat: Àlex Hinojo, Director de Projectes Culturals a Amical Wikimedia.

Informació i inscripcions:

Centre Juvenil El Passatge

Av. Blasco Ibáñez, 57, Alaquàs. 961502343 joventut@alaquas.org