Carregar rebuts al compte

  Nom (obligatori, ha de ser el del titular del compte)

  El teu email (obligatori)

  NIF (en cas de voler aplicar la corresponent deducció en la quota de l'IRPF)

  Autoritzo a l'associació Amical Wikimedia a carregar al meu compte:

  Compte corrent, IBAN (obligatori). Format ESPP EEEE OOOO NNNN NNNN NNNN

  La quantitat de (euros)

  Cada
  Període: Mes. Trimestre. Semestre. Any. Només una vegada.

  Per finançar:
  Per exemple: Tallers de edició a la Viquipèdia. Conferències. Promoció de la Viquipèdia a les escoles. Desenvolupament de software. Qualsevol activitat de la associació.

  Comentaris