Oferta laboral de Director/a de Projectes GLAM

Amical Viquipèdia és una associació sense ànim de lucre formada per diferent gent que col·labora a la Viquipèdia i els projectes germans. L’associació defensa la promoció del coneixement lliure. 

Els nostres objectius prioritaris són: 

 • Que la suma de tot el coneixement de la humanitat estigui disponible lliurement en català.
 • Que el coneixement de la cultura catalana estigui a l’abast de tothom en qualsevol idioma.

Per aconseguir-ho saltem de la xarxa al carrer per promocionar els continguts lliures i per arribar a tots els territoris de l’àmbit lingüístic català. 

Amical Viquipèdia organitza tallers d’edició, cursos d’introducció al món wiki, projectes de col·laboració amb institucions culturals, així com diversos esdeveniments, conferències i simposis. 

Responsabilitats

El/La director/a de projectes GLAMwiki (galeries, biblioteques, arxius, museus) serveix com a persona de contacte entre l’associació i el conjunt d’institucions relacionades amb la cultura catalana. Això inclou a les institucions patrimonials, com ara biblioteques, arxius i museus, així com fundacions privades i altres projectes relacionats amb l’accés i difusió del coneixement lliure. 

El/La director/a de projectes GLAMwiki ha d’actuar com a coordinador cultural, treballant en estreta cooperació i col·laboració amb la comunitat de viquipedistes, iniciant i desenvolupant les creixents relacions amb el sector. La seva missió principal serà dissenyar, dur a terme i fer sostenibles a mig termini els projectes de col·laboració amb aquestes institucions. 

Tasques específiques

 • Disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació de projectes de cooperació en els àmbits de la digitalització, OCR, el manteniment de bases de dades, restauració, migració de continguts audiovisuals, integració de codis QR en exposicions…
 • Promoció de la creació de continguts amb llicència lliure.
 • Disseny i organització d’esdeveniments que posin en contacte el món cultural amb la Viquipèdia i els projectes germans.
 • Gestió i promoció de contactes amb escoles d’art, institucions culturals i científiques i altres centres de formació; foment dels projectes compartits entre l’àmbit educatiu i cultural.
 • Documentació i avaluació de mesures i projectes per crear un catàleg de bones pràctiques. ???
 • Creació d’un portal glamwiki en català amb la documentació necessària perquè les institucions culturals puguin documentar-se i treballar de manera independent.???
 • Representació dins del sector i a l’àmbit internacional del projecte.
 • Resums periòdics de l’activitat realitzada per a l’associació i difusió a través de la xarxa.
 • Cerca de fons per a dur a terme projectes GLAM o d’altres promoguts per l’associació.Requisits ???
 • Suport a iniciatives, activitats i projectes diversos.

Requistits

 • Titulació universitària, preferentment en els camps d’estudis culturals, gestió cultural i/o comunicació.
 • Formació o experiència en la gestió de fons digitals.
 • Molt bon coneixement dels actors i institucions rellevants en el sector cultural.
 • Un bon coneixement del funcionament de Viquipèdia, Wikimedia Commons i Wikidata.
 • Experiència en projectes on conflueixen professionals i voluntaris.
 • Alt grau de creativitat.
 • Experiència en voluntariat i/o activisme.
 • Molt bones habilitats organitzatives i la fiabilitat dels membres de la comunitat.
 • Capacitat de treballar en equip i gestionar petits grups de treball.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i en teletreball.
 • Capacitats comunicatives tant a nivell oral com escrit, i/o audiovisual.
 • Alt domini del català i l’anglès. S’agrairan altres llengües. 

L’activitat principal del lloc de treball es realitzarà a la zona d’influència de la cultura catalana. Es tracta d’un lloc de treball a temps parcial amb disponibilitat per a viatjar a nivell internacional. 

Si us entusiasma el coneixement lliure i teniu les qualificacions necessàries, esperem comptar amb la vostra sol·licitud. 

Envieu-nos una carta de presentació, currículum vitae per correu electrònic (assumpte: “Director/a projectes GLAM”) directament a secretaria@wikimedia.cat 

Tingueu en compte que, a causa del volum de sol·licituds que rebem, no podrem respondre a cada sol·licitud. Les sol·licituds que no es rebin per correu electrònic a l’adreça esmentada abans del 15 d’octubre de 2023 no seran considerades. Amical Viquipèdia s’ha compromès a la igualtat d’oportunitats i a la no discriminació per motius d’origen ètnic, nacionalitat, religió, opinió política o d’altra índole, gènere, edat, discapacitat o identitat o orientació sexual.

 • Durada de la contractació vinculada a les diverses fases del projecte. Fase inicial: novembre 2023-febrer 2024 (disseny); Fase de desenvolupament: març 2024-juny 2024; Fase d’avaluació: juliol 2024-octubre 2024). Posteriorment es revisaran el objectius assolits i es valorarà la contractació de la persona amb règim laboral.
 • Contracte mercantil.
 • Ocupació: mitja jornada, 35 hores setmanals.
 • Modalitat: La major part serà en modalitat de teletreball, amb reunions presencials puntuals quan la Junta d’Amical ho requereixi
 • Sou: per tota la durada del projecte està previst un pressupost de 30.000€ bruts

El català recupera la visibilitat als resultats de Google

Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web en català, la nostra llengua comença a recuperar la normalitat perduda. L’Aliança per la presència digital del català, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i formada per deu entitats de la societat civil, porta mesos treballant conjuntament amb Google i altres cercadors perquè el contingut web en català recuperi la visibilitat a les cerques.


La Fundació .cat, coordinadora de l’Aliança, ha destinat un equip específic, encapçalat per Albert Cuesta i Pep Masoliver, que amb el suport i les aportacions dels tècnics i especialistes de totes les entitats que formen part de l’Aliança ha diagnosticat l’abast del problema analitzant el trànsit de més de 600 pàgines web amb contingut en català i en altres idiomes i elaborant un informe publicat aquest mes de juny que va permetre objectivar i quantificar el problema, i el més important, obrir un diàleg tècnic amb els departaments d’enginyeria de Google i Microsoft per a resoldre un mal funcionament que afectava més llengües i cultures del món però ningú havia definit ni quantificat.


El resultat ha estat que aquest mes d’agost Google ha començat a aplicar canvis als seus algoritmes i avui podem confirmar que la visibilitat del contingut web en català ha millorat de manera substancial. En concret, s’ha confirmat que en les cerques d’un conjunt arbitrari de descriptors que l’Aliança observa periòdicament, la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats s’ha més que duplicat: fa un mes eren només el 24% mentre actualment són el 57%.

Els usuaris que tenen correctament configurades les seves opcions d’idioma poden verificar-ho fent cerques com «línia L5 metro», «merce rodoreda» o «fc barcelona», que abans portaven a pàgines en castellà i ara ho fan a pàgines en català.

Google ha emès avui un comunicat informant dels canvis i les millores aconseguides i ha fet esment i reconeixement de la col·laboració de l’Aliança en tot aquest procés. “Durant els darrers mesos hem fet una sèrie de canvis per ajustar millor els resultats a l’idioma en el què algú cerca. Estem agraïts a tothom que ens ha proporcionat exemples en diferents idiomes per provar les nostres millores, inclosos els usuaris catalanoparlants i l’Aliança per la presència digital del català”.

La nova junta d’Amical Wikimedia aposta per reforçar l’activisme pel català

Símbols il·lustrats per Jasmina El Bouamraoui i Karabo Poppy Moletsane
Símbols il·lustrats per Jasmina El Bouamraoui i Karabo Poppy Moletsane

El passat 8 de juliol tingué lloc una Assemblea General Extraordinària que va servir per a ratificar l’elecció de la nova Junta que presidirà l’entitat pel període 2023-2025. Després de la presentació de candidatures, el període de votacions i la proclamació de resultats, es va presentar una candidatura en aquesta nova convocatòria electoral. Així, la nova junta estarà formada per Núria Ribas Valls a la presidència, Daniel Gil Solés a la secretaria, Lluís Madurell Alemany com a tresorer, i finalment les tres vocalies les ocuparan Núria Ferran-Ferrer, Yolanda Núñez i Àlex Hinojo.

Les línies generals d’aquesta Junta s’articulen en sis grans eixos: comunitat, llengua, coneixement lliure, projectes, diversitats i internacional. En l’àmbit de la comunitat, hi destaca especialment la voluntat d’impulsar l’esperit assembleari de l’associació, promovent una major participació activa de totes les persones associades, tant en la governança com en l’organització i participació en les activitats, a través de grups de treball i comissions temàtiques. La nova junta també s’ha proposat redactar el Reglament de Règim intern i adaptar el Protocol antiassetjament al Codi Universal de Conducta de Wikimedia. En l’àmbit estratègic també cal fer esment de la redacció d’un Pla Estratègic de Transformació 2024-2030, que serveixi de fonament per a l’enfortiment de l’entitat i en garanteixi la seva viabilitat. 

En segon lloc, pel que fa a l’eix temàtic de la llengua, la nova junta vol reforçar la presència d’Amical com agent actiu en defensa del català, especialment en el context d’emergència lingüística actual, i al mateix temps promoure i participar en projectes i iniciatives de promoció de la llengua catalana, especialment en l’àmbit digital i audiovisual. En tercer lloc, pel que fa al coneixement lliure, la nova Junta es planteja com a objectiu promoure l’ús de plataformes obertes de coneixement lliure, així com l’ús de les dades obertes enllaçades i la reutilització de contingut lliure. Respecte als projectes, es buscarà recuperar la visibilitat i l’impacte social i mediàtic que van tenir projectes com BiblioWikis, i serveixin per a presentar l’entitat a la societat de manera pràctica i alhora pragmàtica. En cinquè lloc, es buscarà créixer a tots els territoris de parla catalana, així com fomentar la participació de col·lectius minoritzats (joves, dones, etc.) en activitats internacionals del moviment Wikimedia.

Finament, i per acabar, en l’àmbit internacional es busca aprendre dels processos d’aprenentatge en gestió comunitària que estan fent altres comunitats Wikimedia arreu del món, no només pel que fa a dinamització del contingut, sinó també en la gestió de persones, de cures i atenció a la diversitat. La nova junta també pretén participar activament en el discurs global dels moviments en defensa del coneixement lliure, tant en l’ecosistema Wikimedia com més enllà, si escau. Amical, com a organització temàtica, pot servir de model a altres comunitats d’arreu del món, i vol potenciar i cultivar aquest tipus d’intercanvis.

Amical Wikimedia és una organització independent i sense ànim de lucre fundada l’any 2008 que té com a objectiu que la suma de tot el saber humà estigui disponible lliurement en català, i que tot el coneixement sobre la cultura catalana sigui accessible per tothom en qualsevol llengua. Ha rebut el Premi Nacional de Cultura, el Premi Pompeu Fabra de comunicació i noves tecnologies i el premi LletrA de projectes digitals a Internet.

Soft power i la Viquipèdia

El III Viquiprojecte sobre el Brasil se celebra enguany al mes de maig

El poder transversal o soft power és el conjunt d’eines de què disposa un poble per influir en altres, sense recórrer a una acció directa per via política, econòmica o militar.

El pal de paller del poder transversal és la producció artística d’un país. Hi ha altres punts forts, com el folklore o la gastronomia. També hi entren aspectes que ni tan sols han necessitat la mà de l’home, com ara el clima o la riquesa natural. El “poder suau” recollirà el degoteig constant d’aquests inputs i els cuinarà lentament, n’extraurà les consideracions positives i les consolidarà en trets distintius innegables: valors fonamentals d’aquella nació i la seva gent.

Posem d’exemple el Brasil. Lluny de ser una potència política de primer ordre, la seva rellevància en l’imaginari cultural universal l’ha situat com un dels països més reconeixibles. Quatre notes basten per distingir una cançó de bossa nova, quatre tocs de timbal ens fan venir ganes de Carnaval i quatre adolescents jugant a futbol amb samarreta groga ens recorden els èxits de la canarinha. No cal res més.

Els Països Catalans, tot i el llast que patim, també hem fet del poder transversal la nostra millor eina comunicativa: la cuina mediterrània, el modernisme, les colles castelleres, Falles, Sant Jordi, el tiqui-taca… En l’entorn wiki, on la comunitat catalanoparlant és molt ben considerada, també explotem el soft power: ferms defensors de la nostra llengua, forts en el moviment associacionista i col·laboratiu, vibrants, sempre en primera línia davant de qualsevol novetat tecnològica, som pencaires i oberts. Ens agrada escriure sobre la nostra història i cultura, però som amplament receptius amb les foranies.

Organitzar un viquiprojecte sobre el Brasil, el tercer ja, té diversos objectius. La música és el gran estendard artístic del país, però a la Viquipèdia tenim un enorme buit d’intèrprets. La selecció d’aquestes biografies és paritària, per tant, podem reduir el biaix de gènere; així com el biaix eurocentrista. Generar contingut ha d’ajudar a difondre la cultura brasilera a casa nostra i a bastir ponts amb la comunitat que hi resideix, cada cop més activa. També podem ajudar a vèncer la reticència que els nouvinguts brasilers puguin tenir envers el nostre idioma. Per últim, enfocar-nos en l’univers musical, que transporta una forta càrrega sentimental, pot ajudar a atreure nous editors i lectors.

Si us abelleix, aquí teniu l’enllaç per poder participar del Viquiprojecte:Músics del Brasil. Obert del 5 al 21 de maig de 2023.

Per: Cataleirxs

El concurs Wiki Loves Falles torna en 2023 per a difondre la festa fallera en la Viquipèdia

Es tracta d’un concurs fotogràfic per a incrementar la presència de les falles en la Viquipèdia i els seus projectes germans

L’ETNO, al costat d’Amical Wikimedia, Wikimedia Espanya i amb la col·laboració de la regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i l’Associació d’Estudis Fallers, torna a organitzar, dins de la convocatòria internacional Wiki Loves Folklore, el concurs Wiki Loves Falles, amb l’objectiu d’ampliar les imatges existents en Wikimedia Commons sobre la festa de les Falles.

Este concurs es convoca des de 2017 i al llarg dels anys ja s’han alliberat més de 3.100 imatges que mostren com els valencians i les valencianes vivim la festa fallera. Un treball encara necessari per a poder documentar el treball dels artistes fallers i la festa al carrer cada any.

Des de 2016, l’ETNO-Museu Valencià de Etnologia, propietat de la Diputació, ha estat contribuint, a través del seu projecte GLAMWiki, a expandir el coneixement sobre la cultura popular valenciana difonent continguts en l’enciclopèdia en línia més consultada del món.

Wikimedia Commons és la gran base de dades d’imatges, vídeos i àudios que alimenta d’elements gràfics als articles de l’enciclopèdia més consultada del món. Totes les imatges que s’alliberen este repositori són lliures de ser reutilitzades per qualsevol: un xiquet per a fer un treball escolar, un investigador per a documentar la seua tesi sobre cultura festiva o un periodista que necessita il·lustrar un article. És indiferent si es troben a València, Berlín o Tòquio, ja que sempre podran trobar i fer ús d’estes imatges alliberades pels valencians i valencianes.

L’ETNO proposa eixir al carrer, gaudir de la festa, fer fotos i compartir-les en Wikimedia Commons. El període per a pujar les fotografies va des del 15 de març fins al 15 d’abril de 2023 i el sistema de pujada és molt fàcil i intuïtiu, però en cas de tindre dubtes, la Biblioteca de L’ETNO oferix la seua ajuda per a poder fer-ho amb èxit. Este concurs està obert a qualsevol població valenciana que celebre les Falles, sempre que les fotografies siguen de 2023.

Un jurat format per sis persones vinculades a les entitats convocants triarà els guanyadors en les dos categories establides: millor foto d’una falla i millor foto d’una activitat fallera. Els premis són dos lots de publicacions i regals per cortesia de L’ETNO i de la regidoria de Cultura Festiva, entre els quals es troben llibres com la Guia inacabada de la fantasia valenciana, una carta extraordinària de la Fallera Calavera Espanta la por, una carpeta amb dos làmines originals de Marina Puche, dissenyadora de la falla municipal 2023, i un mocador dissenyat per Marina Puche i inspirat en els motius de la falla.

Així mateix, les fotografies participaran en el concurs Wiki Loves Folklore que se celebra a tot el món.

La convocatòria del Wiki Loves Folk especial Falles 2023 i l’accés per a alliberar les fotografies es pot consultar en la Viquipèdia, en la pàgina: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Falles_2023