Una quarentena de viquipedistes participen a la Viquitrobada celebrada al Prat de Llobregat

Una quarantena de viquipedistes de diferents territoris de llengua catalana es van aplegar el passat 25 novembre al Prat de Llobregat en la 16a edició de la Viquitrobada, organitzada per Amical Wikimedia, i que va servir per intercanviar experiències i criteris i debatre sobre qüestions diverses a l’entorn la Viquipèdia i el coneixement lliure. Val a dir que el dia abans, divendres, ja s’havia celebrat la Viquimarató de la Llengua Catalana, tot i que en aquest cas de forma descentralitzada. Les activitats van comptar amb el suport de l’ajuntament del Prat de Llobregat.

La Viquitrobada, que es va desenvolupar al centre cívic Palmira Domènech del Prat, va arrencar amb dues sessions plenàries de gran interès. En primer lloc, per part del col·lectiu especialitzat Donestech hi va haver una presentació sobre estratègies contra les ciberviolències des d’una perspectiva feminista. Seguidament, la junta d’Amical Wikimedia va presentar els grups de treball en actiu i va fer una crida a la participació dels socis i sòcies en els mateixos: tecnologia, comunicació, educació, genere i diversitat i Biblio-wikis. Durant resta de la jornada es van dur a terme presentacions i debats entorn de qüestions com el Viquiprojecte els 10.000, les bones pràctiques en la creació de biografies o la trobada d’administradors.

Divendres a la tarda, el centre cívic Palmira Domènech també havia acollit una de les activitats presencials d’edició intensiva, en el marc de la desena Viquimarató de la Llengua Catalana, aquest any centrada en el llenguatge esportiu. Des de dijous s’havien celebrat activitats similars a Tarragona, Reus, Palma, Andorra, Girona, Porto, París, Benavarri i Lisboa.

Amical Wikimedia és una organització independent sense ànim de lucre amb un centenar de socis que promou la Viquipèdia, els seus projectes germans, el coneixement lliure en català i la cultura catalana a dins i fora de la xarxa a través del voluntariat. El seu objectiu és “que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible lliurement en català, i que tot el coneixement sobre la cultura catalana estigui disponible per a tothom en qualsevol llengua”.

Crida a la participació als Grups de Treball

Com ja es va dir en l’Assemblea del passat mes de juliol de 2023, la junta actual busca engegar una sèrie de grups de treball que seran el motor d’un funcionament més participatiu i coral. És per aquest motiu que volem engegar una sèrie de grups de treball amb les persones voluntàries que contribueixen a fer grans els nostres projectes Wikimedia. La Viquitrobada de 2023 vol ser un reflex d’aquesta manera de treballar. És per això que us proposem una sèrie d’eixos que us poden servir de marc de referència. El mitjà de comunicació preferent i oficial seran les llistes de correu que trobareu en cada un dels Grups de Treball. Us preguem que useu aquests canals, i que limiteu en la mesura del possible l’ús d’altres canals de comunicació informals fora de la infraestructura tecnològica d’Amical, com podrien ser els grups de Signal. A mesura que us hi subscriviu, aneu afegint el vostre nom d’usuari de la Viquipèdia al llistat de membres de cada una de les llistes que trobareu aquí: https://wiki.wikimedia.cat/wiki/Grups_de_Treball i on també hi trobareu més informació sobre els objectius de cada un dels Grups.

Aquests són els Grups i la manera de subscriure’s a cada un d’ells:

1. Tecnologia. Per a subscriure-us, podeu enviar un correu electrònic amb «subscribe» a l’assumpte a tecnologia-wikimedia-join@grups.pangea.org

2. Comunicació. Per a subscriure-us, podeu enviar un correu electrònic amb «subscribe» a l’assumpte a comunicacio-wikimedia-join@grups.pangea.org

3. Educació. Per a subscriure-us, podeu enviar un correu electrònic amb «subscribe» a l’assumpte a educacio-wikimedia-join@grups.pangea.org

4. Gènere i Diversitat. Per a subscriure-us, podeu enviar un correu electrònic amb «subscribe» a l’assumpte a genere-diversitat-wikimedia-join@grups.pangea.org

5. Biblio-wikis. Per a subscriure-us, podeu enviar un correu electrònic amb «subscribe» a l’assumpte a bibliowikis-wikimedia-join@grups.pangea.org

Des de la Junta es animem a que participeu en algun d’aquests grups, i que ens feu arribar les vostres propostes per a la creació de nous Grups.

Protocol de viquipedista resident per a institucions Edu-Glam del sector públic

Objectius

Aquest protocol té com a objectiu principal oferir a les entitats (EDU)GLAM públiques de l’àmbit catalano-parlant una eina per a sistematitzar la presència de la figura del vikipedista resident per als projectes dels àmbits EduWikis o BiblioWikis que vulguin portar a terme. També busca assolir una certa professionalització (si així es desitja) d’aquesta figura, ja present i habitual en altres viquipèdies, en el nostre àmbit cultural i lingüístic. I finalment, també es vol implicar la comunitat viquipedista catalanoparlant en la presa de decisions de forma assembleària i horitzontal.

Procediment

 1. L’entitat o organització interessada a tenir un viquipedista resident a la seva institució caldrà que es posi en contacte amb Amical Wikimedia, a la Secretaria, indicant:
 • Títol del projecte a desenvolupar.
 • Durada del projecte: el projecte ha de tenir un principi i un fi, ja que per definició considerem la figura del viquipedista resident com a temporal i enfocada a objectius concrets.
 • Objectius del projecte.
 • Explicació de la necessitat de disposar d’un viquipedista resident.
 • Viquipedista voluntari o contractat: caldrà que l’empresa/entitat organització argumenti si vol professionalitzar o no aquesta figura. Caldrà, també, que especifiqui les tasques a realitzar, la durada horària d’aquestes, i si quina seria la remuneració, en cas d’haver-n’hi.
 • Indicació de l’usuari que exercirà de viquipedista resident: caldrà que sempre sigui un usuari institucional, i que en la pàgina d’usuari així s’hi indiqui.
 1. La Secretaria trasllada la proposta a la Junta, que l’aprova o la denega.
 1. En cas d’aprovació, la Junta d’Amical Wikimedia comparteix aquest document amb la resta de la comunitat, que hi fan les seves aportacions, comentaris o millores, durant un màxim de 15 dies.
 1. En cas que la votació sigui positiva, la Junta incorpora totes les aportacions de la comunitat.
 1. Amical trasllada l’aprovació a l’entitat que ha fet la petició i el projecte de residència es pot posar en marxa.

Barcelona, 3 d’octubre de 2023.

Oferta laboral de Director/a de Projectes GLAM

Amical Viquipèdia és una associació sense ànim de lucre formada per diferent gent que col·labora a la Viquipèdia i els projectes germans. L’associació defensa la promoció del coneixement lliure. 

Els nostres objectius prioritaris són: 

 • Que la suma de tot el coneixement de la humanitat estigui disponible lliurement en català.
 • Que el coneixement de la cultura catalana estigui a l’abast de tothom en qualsevol idioma.

Per aconseguir-ho saltem de la xarxa al carrer per promocionar els continguts lliures i per arribar a tots els territoris de l’àmbit lingüístic català. 

Amical Viquipèdia organitza tallers d’edició, cursos d’introducció al món wiki, projectes de col·laboració amb institucions culturals, així com diversos esdeveniments, conferències i simposis. 

Responsabilitats

El/La director/a de projectes GLAMwiki (galeries, biblioteques, arxius, museus) serveix com a persona de contacte entre l’associació i el conjunt d’institucions relacionades amb la cultura catalana. Això inclou a les institucions patrimonials, com ara biblioteques, arxius i museus, així com fundacions privades i altres projectes relacionats amb l’accés i difusió del coneixement lliure. 

El/La director/a de projectes GLAMwiki ha d’actuar com a coordinador cultural, treballant en estreta cooperació i col·laboració amb la comunitat de viquipedistes, iniciant i desenvolupant les creixents relacions amb el sector. La seva missió principal serà dissenyar, dur a terme i fer sostenibles a mig termini els projectes de col·laboració amb aquestes institucions. 

Tasques específiques

 • Disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació de projectes de cooperació en els àmbits de la digitalització, OCR, el manteniment de bases de dades, restauració, migració de continguts audiovisuals, integració de codis QR en exposicions…
 • Promoció de la creació de continguts amb llicència lliure.
 • Disseny i organització d’esdeveniments que posin en contacte el món cultural amb la Viquipèdia i els projectes germans.
 • Gestió i promoció de contactes amb escoles d’art, institucions culturals i científiques i altres centres de formació; foment dels projectes compartits entre l’àmbit educatiu i cultural.
 • Documentació i avaluació de mesures i projectes per crear un catàleg de bones pràctiques.
 • Creació d’un portal glamwiki en català amb la documentació necessària perquè les institucions culturals puguin documentar-se i treballar de manera independent.
 • Representació dins del sector i a l’àmbit internacional del projecte.
 • Resums periòdics de l’activitat realitzada per a l’associació i difusió a través de la xarxa.
 • Cerca de fons per a dur a terme projectes GLAM o d’altres promoguts per l’associació.
 • Suport a iniciatives, activitats i projectes diversos.

Requistits

 • Titulació universitària, preferentment en els camps d’estudis culturals, gestió cultural i/o comunicació.
 • Formació o experiència en la gestió de fons digitals.
 • Molt bon coneixement dels actors i institucions rellevants en el sector cultural.
 • Un bon coneixement del funcionament de Viquipèdia, Wikimedia Commons i Wikidata.
 • Experiència en projectes on conflueixen professionals i voluntaris.
 • Alt grau de creativitat.
 • Experiència en voluntariat i/o activisme.
 • Molt bones habilitats organitzatives i la fiabilitat dels membres de la comunitat.
 • Capacitat de treballar en equip i gestionar petits grups de treball.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i en teletreball.
 • Capacitats comunicatives tant a nivell oral com escrit, i/o audiovisual.
 • Alt domini del català i l’anglès. S’agrairan altres llengües. 

L’activitat principal del lloc de treball es realitzarà a la zona d’influència de la cultura catalana. Es tracta d’un lloc de treball a temps parcial amb disponibilitat per a viatjar a nivell internacional. 

Si us entusiasma el coneixement lliure i teniu les qualificacions necessàries, esperem comptar amb la vostra sol·licitud. 

Envieu-nos una carta de presentació, currículum vitae per correu electrònic (assumpte: “Director/a projectes GLAM”) directament a secretaria@wikimedia.cat 

Tingueu en compte que, a causa del volum de sol·licituds que rebem, no podrem respondre a cada sol·licitud. Les sol·licituds que no es rebin per correu electrònic a l’adreça esmentada abans del 15 d’octubre de 2023 no seran considerades. Amical Viquipèdia s’ha compromès a la igualtat d’oportunitats i a la no discriminació per motius d’origen ètnic, nacionalitat, religió, opinió política o d’altra índole, gènere, edat, discapacitat o identitat o orientació sexual.

 • Durada de la contractació vinculada a les diverses fases del projecte. Fase inicial: novembre 2023-febrer 2024 (disseny); Fase de desenvolupament: març 2024-juny 2024; Fase d’avaluació: juliol 2024-octubre 2024). Posteriorment es revisaran el objectius assolits i es valorarà la contractació de la persona amb règim laboral.
 • Contracte mercantil.
 • Ocupació: mitja jornada, 35 hores setmanals.
 • Modalitat: La major part serà en modalitat de teletreball, amb reunions presencials puntuals quan la Junta d’Amical ho requereixi
 • Sou: per tota la durada del projecte està previst un pressupost de 30.000€ bruts

El català recupera la visibilitat als resultats de Google

Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web en català, la nostra llengua comença a recuperar la normalitat perduda. L’Aliança per la presència digital del català, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i formada per deu entitats de la societat civil, porta mesos treballant conjuntament amb Google i altres cercadors perquè el contingut web en català recuperi la visibilitat a les cerques.


La Fundació .cat, coordinadora de l’Aliança, ha destinat un equip específic, encapçalat per Albert Cuesta i Pep Masoliver, que amb el suport i les aportacions dels tècnics i especialistes de totes les entitats que formen part de l’Aliança ha diagnosticat l’abast del problema analitzant el trànsit de més de 600 pàgines web amb contingut en català i en altres idiomes i elaborant un informe publicat aquest mes de juny que va permetre objectivar i quantificar el problema, i el més important, obrir un diàleg tècnic amb els departaments d’enginyeria de Google i Microsoft per a resoldre un mal funcionament que afectava més llengües i cultures del món però ningú havia definit ni quantificat.


El resultat ha estat que aquest mes d’agost Google ha començat a aplicar canvis als seus algoritmes i avui podem confirmar que la visibilitat del contingut web en català ha millorat de manera substancial. En concret, s’ha confirmat que en les cerques d’un conjunt arbitrari de descriptors que l’Aliança observa periòdicament, la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats s’ha més que duplicat: fa un mes eren només el 24% mentre actualment són el 57%.

Els usuaris que tenen correctament configurades les seves opcions d’idioma poden verificar-ho fent cerques com «línia L5 metro», «merce rodoreda» o «fc barcelona», que abans portaven a pàgines en castellà i ara ho fan a pàgines en català.

Google ha emès avui un comunicat informant dels canvis i les millores aconseguides i ha fet esment i reconeixement de la col·laboració de l’Aliança en tot aquest procés. “Durant els darrers mesos hem fet una sèrie de canvis per ajustar millor els resultats a l’idioma en el què algú cerca. Estem agraïts a tothom que ens ha proporcionat exemples en diferents idiomes per provar les nostres millores, inclosos els usuaris catalanoparlants i l’Aliança per la presència digital del català”.