Doneu ara

  • Fer una donació en línia  • Transferència bancària

CaixaBank
Titular: Amical Wikimedia
Oficina: 0506 Pl. Marsans – Cornellà de Llobregat
IBAN[1] : ES26 2100 0506 1102 0017 4413
BIC[2] : CAIX ES BB XXX

  1. ↑ Codificació necessària per realitzar una transferència des d’un altre país
  2. ↑ BIC (Codi Internacional d’Identificació Bancària en el sistema SWIFT). Necessari per ordenar una transferència des d’un país que no pertanyi a la Unió Europea.

Amical Wikimedia és una associació inscrita al Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana, segons la Resolució CLT/1851/2011, de 13 de juliol (DOGC núm. 5930, de 28.07.2011). Els residents a Catalunya tenen dret a una desgravació del 15% de les quantitats donades en la seva declaració del IRPF d’acord amb els límits establerts per la llei. Per tal de poder-vos lliurar el certificat que us doni dret a aquesta desgravació heu d’indicar-nos en la donació el vostre NIF i adreça.