Sol·licitud d’afiliació de socis

  Tipus (obligatori)

  Nom i cognoms (obligatori)

  Adreça electrònica habitual (obligatòria)

  Telèfon

  Usuari (si sou usuari de la Viquipèdia o d'algun projecte germà)

  Document d'identitat (obligatori)

  Compte corrent (obligatori, o si voleu pagar mitjançant PayPal indiqueu-ho amb "PayPal")

  Quota a pagar.
  Socis membres i col·laboradors: 24€/any. Només en cas d'entitats col·laboradores: 100€/any. A voluntat es pot pagar una quota superior. Es pot demanar exempció o reducció en casos de dificultats econòmiques o estudiants sense ingressos (indiqueu-ho al camp de comentaris).

  Adreça
  Carrer, número pis, porta, codi postal i població

  Participació
  En cas dels socis membres, indiqueu a què us agradaria contribuir. Per exemple: Relacions amb els mitjans de comunicació. Tallers d'edició a la Viquipèdia. Conferències. Recaptació de fons. Gestions amb entitats perquè alliberin continguts. Captació de nous socis. Tasques de gestió i organització de l'associació. Desenvolupament de programari. Si no ho teniu clar, indiqueu-ho.

  Comentaris

  Clicant el botó ‘ENVIAR’ dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer gestionat per l’Associació Amical Wikimedia, ens sense ànim de lucre amb NIF G-65105082, amb domicili al carrer de Jaume Piquet, 23, de Barcelona, CP. 08017, al municipi de Barcelona, per tal de poder realitzar totes les gestions necessàries pel manteniment de la meva condició de soci a aquesta associació. Estic informat/da del meu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les meves dades personals (Llei Orgànica 15/1999).