Línies d’actuació

Les cinc prioritats recollides al Pla estratègic 2014 – 2018 són:

 1. Cohesió. Cal mantenir el bon clima intern d’Amical i els forts vincles amb els editors dels projectes, de manera que el creixement de l’organització no faci perdre el vessant personal de compromís voluntari i valors compartits.
 2. Discurs. Volem difondre la manera de fer d’Amical, tenir un discurs que ens ajudi a estructurar i justificar el que fem i que al mateix temps millori el sentiment de pertinença de totes les persones implicades en els projectes.
 3. Contingut. L’objectiu central de qualsevol activitat és millorar l’accés al coneixement i la seva lliure utilització per part de tothom mitjançant l’increment i la millora del contingut de la Viquipèdia en català i els seus projectes germans, així com difondre la cultura catalana en altres llengües.
 4. Territori. Amical Wikimedia representa socis de diferents zones catalanoparlants i als membres d’altres àrees amb simpaties cap a aquesta llengua i cultura, i és la nostra intenció ser presents a tots aquests indrets per incrementar l’equilibri territorial.
 5. Lectors. Una altra meta que ens plantegem és incrementar el nombre de lectors dels projectes Wikimedia en català, ja que molts d’ells en ser plurilingües recorren a altres versions idiomàtiques o, fins i tot, desconeixen l’existència d’aquestes iniciatives en el seu idioma.

Per assolir les fites marcades al Pla estratègic 2014 – 2018 ens hem marcat una sèrie de línies d’actuació 2015, que es detallen a continuació relacionades amb cada prioritat:

Comunitat

El programa Comunitat respon a la prioritat de l’eix “cohesió” del pla estratègic. Es basa en fomentar trobades periòdiques entre els socis als actes programats, recollir les idees per fer nous projectes, fomentar l’avaluació comunitària i dur a terme la viquitrobada anual.

GLAM

S’inclouen en aquest programa totes les accions dutes a termes en el sector cultural, en sentit ampli. Els agents prioritaris seran:

 • Biblioteques, seguint l’actuació del curs passat, ja que han demostrat voluntat d’incorporar els projectes viqui de forma activa i autosostenible, apart de lligar amb l’eix “territori” del pla. S’intentarà ampliar la tasca feta al País Valencià i cobrarà especial protagonisme Viquitexts
 • Wikiars, per continuar amb els projectes d’il·lustració científica i similars
 • Museus, intentant que aportin valor afegit, com la coordinació amb centres educatius o institucions locals

Educació

La màxima prioritat serà treballar amb les universitats, estem recollint ja els fruits de la campanya del curs passat. Les universitats compleixen amb els eixos del pla estratègic:

 • territori: intentarem fer una activitat com a mínim amb cada universitat de la Xarxa Lluís Vives
 • contingut: els professors d’universitat sovint són els màxims experts en la seva àrea de coneixement i poden aportar contingut de qualitat. El nombre d’estudiants vetlla pel creixement dels projectes
 • discurs: les universitats ens ajuden a escampar el nostre discurs a partir dels fòrums de difusió i debat intel·lectual que li són propis
 • lectors: canviar la mentalitat dels professors i gent lligada al món universitari pot fer augmentar el nombre de lectors

Altres iniciatives

Es destinarà una partida específica per a altres projectes que puguin sorgir durant l’any. Mereixen especial atenció la campanya per navegar en català (augment de lectors) i les iniciatives lligades al grup tècnic, de recent creació. Els projectes germans s’inclouran de manera natural en els programes glam i edu per difondre’ls al màxim, ja que concentren el gruix del temps dedicat a projectes, però determinades iniciatives que sobrepassin aquests programes tindran el seu espai específic en el programa d’altres iniciatives