Oferta de feina: coordinador/ora de projectes

 • Descripció: contribuir al disseny, planificació, coordinació i execució de projectes i activitats juntament amb partners i voluntaris per a materialitzar i fer viables els valors i missió d’Amical Wikimedia.
 • Jornada completa: 40 hores per setmana.
 • El gruix més gran de la feina serà remot, però amb freqüents trobades i reunions presencials principalment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, i tot seguit també a la resta de Catalunya i dels territoris catalanoparlants.

Tasques

 • Contribuir al disseny, planificació, coordinació i execució de projectes i activitats per a materialitzar i fer viables els valors i missió d’Amical Wikimedia.
 • Avaluar la viabilitat, necessitat de recursos i personal de les activitats planificades per l’associació i aconsellar a la junta a aquest respecte.
 • Assessorar la junta i la resta de l’organització en la definició d’activitats que s’adiguin al pla estratègic en curs.
 • Representar l’organització davant de partners futurs i actuals, sempre amb el coneixement i vistiplau de la junta.
 • Mirar de captar, engrescar i fer créixer els voluntaris, tant novells com experimentats, en activitats i projectes, des del bon començament de llur disseny i definició fins a llur final i seguiment posterior.
 • Garantir l’autosostenibilitat de les iniciatives per tal que partners i voluntaris estiguin plenament apoderats per poder prendre la iniciativa d’activitats futures. Això permet deixar marge per explorar altres col·laboracions on l’entrada amb voluntariat a nivell de dedicació de temps pugui ser més difícil.
 • Sempre que no hi hagi un altre perfil implicat, afavorir i liderar que les experiències o activitats portades a terme puguin desembocar en publicació científica o acadèmica d’accés obert i indexable.
 • Coordinar-se amb altres perfils per garantir la correcta gestió de l’organització, tant com una correcta comunicació interna i externa, sense assumir concretament aquestes tasques, però indicant les repercussions a causa dels projectes en curs i per iniciar.
 • Mantenir una relació estreta de col·laboració amb tota la comunitat de membres d’Amical Wikimedia i de viquimedistes en línia, per tal de contribuir al seguiment de les activitats, problemes i progressos -així com recollir les seves inquietuds o propostes per l’Associació i pel coneixement lliure.
 • Explorar i aconsellar la junta sobre noves fonts de finançament i assumir tasques de captació de fons que puguin garantir la sostenibilitat dels projectes en curs com de la mateixa associació. Ajudar, escriure i/o coordinar en la paperassa associada a beques o a altres fonts de finançament.

Perfil

Experiència

 • Haver conduït projectes culturals de voluntariat prèviament, especialment relacionats amb la Viquipèdia.
 • Haver liderat o col·laborat en projectes que tinguin un component important de participació o treball en línia.
 • Es valorarà positivament haver format part de projectes on hagin intervingut participants de diferents perfils professionals i de diferents cultures.
 • Es valorarà positivament experiència en recerca, coneixement i publicació en l’àmbit acadèmic.

Qualificacions

 • Titulació de grau universitari i/o superior, preferentment en ciències socials, humanitats, gestió cultural, biblioteconomia o ciències de la informació i de la comunicació.
 • Màster universitari, preferentment en ciències socials, humanitats, gestió cultural, biblioteconomia o ciències de la informació i de la comunicació.
 • Es valoraran positivament altres qualificacions acadèmiques i professionals addicionals.

Idiomes

 • Nivell professional (C1 o superior) de català amb coneixement de les seves variants.
 • Nivell professional d’anglès (C1 o superior).
 • Nivell avançat d’espanyol (B2 o superior).
 • Mèrit: nivell intermedi o avançat d’una quarta o cinquena llengua, especialment francès.

Competències

 • Coneixement elevat d’edició, mecanismes interns, polítiques i comunitat dels projectes Wikimedia en general i molt particularment en català.
 • Habilitat per parlar en públic, fer presentacions i conduir reunions amb institucions culturals, governamentals i homòlogues estrangeres.
 • Capacitat per treballar en remot i alhora mantenir contactes i iniciatives només amb trobades presencials periòdiques o puntuals.
 • Domini professional del codi wiki.
 • Es valorarà el coneixement en codi Latex, Lua, Javascript, CSS i/o altres combinables amb wiki.

Altres

 • Disponibilitat per viatjar arreu de la geografia dels territoris catalanoparlants i, quan s’escaigui, a l’estranger.
 • Flexibilitat horària per treballar, sigui per actes o reunions puntuals, durant el cap de setmana o al vespre. El temps treballat es compensaria per no superar les 40h per setmana.

Oferta

 • Duració del contracte: contracte indefinit (6 mesos de prova).
 • Salari: 1.800€ nets mensuals i 14 pagues, revisables segons l’IPC.
 • Data d’inici: Tan aviat com sigui possible (juny).

Procediment d’aplicació

S’enviarà la següent documentació al correu amical@wikimedia.cat:

 • Carta de presentació i (alhora) de motivació.
 • 2 cartes de recomanació (com a mínim de 2 antics supervisors/col·laboradors amb mètodes o adreces de contacte).
 • Currículum vitae actualitzat.
 • Data límit: dilluns 27 de maig a les 12.00 CEST

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *