Eduwiki a l’estil d’Amical: un model basat en el voluntariat

Des de fa una dècada, Amical Wikimedia dedica una part notable dels seus esforços a donar a conèixer la Viquipèdia i els seus projectes germans en l’àmbit educatiu, ja sigui entre la població que cursa educació obligatòria com postobligatòria, així com entre el professorat de totes les etapes educatives. Això és el que en l’argot viquimedista s’acostuma a anomenar eduwiki, un terme sovint emprat per referir-se a qualsevol activitat relacionada amb el sector educatiu.

La celebració de la primera trobada internacional de viquimedistes que centren la seva activitat en l’àmbit educatiu a Donostia (País Basc) durant el primer cap de setmana d’abril va ser una gran oportunitat per fer-nos-hi presents i donar a conèixer el que popularment es coneix com l’Amical Way (l’estil d’Amical), la nostra fórmula d’èxit aplicada a projectes eduwiki.

Ras i curt, l’estil d’Amical en el desenvolupament de projectes no és res més que un treball basat en el voluntariat. Els voluntaris són l’essència de la comunitat que impulsa i vetlla per la Viquipèdia i els seus projectes germans en català, i és per aquest motiu que no ens podem plantejar la col·laboració amb altres membres de la nostra societat d’una altra manera que no sigui cedint el protagonisme i el lideratge als voluntaris, a la comunitat. Fent un símil, el rol d’Amical Wikimedia en aquest plantejament és el d’un catalitzador: durant 10 anys l’entitat ha facilitat les eines, els recursos i tot el suport que la comunitat de voluntaris ha pogut necessitat a fi de dur a terme els projectes que consideri oportuns, habitualment sorgits de la seva pròpia iniciativa i amb relativament poques necessitats d’infraestructura.

En el context català, l’estil d’Amical no suposa cap novetat, sinó que és un exemple més de la profunditat i transversalitat de l’associacionisme i el voluntariat a casa nostra. Tanmateix, el nostre és un cas relativament poc freqüent a escala internacional que, a més a més, està molt ben valorat. Així doncs, i havent constatat que el món viquimedista ha pres una tendència a fomentar un creixement poc orgànic dels projectes que gaudeixen de cert èxit o rellevància, no podíem deixar passar l’oportunitat d’explicar al món com hem desplegat la nostra activitat al sector educatiu de manera sostinguda i sostenible durant més de deu anys.

Aprofitant que la Wikimedia + Education Conference 2019 preveia un track de sessions anomenat “how we make it happen” (com ho fem possible), en Xavier Dengra i jo vam presentar una proposta de comunicació que tenia per objectiu presentar i explicar la nostra experiència de col·laboració entre la Viquipèdia i els seus projectes germans i el món de l’educació formal -especialment universitària- als territoris de parla catalana.

Des del curs 2008/2009 hem dut a terme 163 projectes amb 18 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats. La realització d’aquests projectes ha entrat en una dinàmica de consolidació en 8 universitats, la majoria a la zona de Barcelona, que és on es concentra bona part de la massa voluntària que fa possible aquestes iniciatives. Com és previsible, aquesta activitat va arrencar de manera discreta, amb tot just mitja dotzena de projectes duent-se a terme en una xifra similar de facultats amatents al que llavors era pura innovació docent: introduir el coneixement lliure i el treball wiki a les aules. Els primers assajos no seguien cap estratègia preestablerta, però les xifres de projectes realitzats es van disparar d’ençà del curs 2014/2015, data que coincideix amb el reconeixement d’Amical Wikimedia com a organització temàtica dins de la Wikimedia Foundation, la concessió del Premi Nacional de Cultura 2014  i la incorporació d’una persona alliberada a l’entitat, fet que va permetre prioritzar i impulsar estratègicament la tasca eduwiki d’Amical Wikimedia.

Evolució dels projectes eduwiki realitzats en l’àmbit catalanoparlant des del curs 2009/2010.

D’aquesta manera, en temps recents s’ha aconseguit incrementar de manera molt notable el número de projectes i col·laboracions amb el sector educatiu, per bé que el número d’institucions amb les que es treballa s’ha mantingut força estable al llarg dels anys. Alguns projectes van arrencar quan l’activitat eduwiki d’Amical Wikimedia era altament incipient i encara avui segueixen vigents; d’altres han tingut trajectòries més o menys prolongades i d’altres s’han iniciat tot just aquest any. El ventall de disciplines i àrees de coneixement que participen d’aquesta iniciativa és amplíssim, i el que s’ha constatat al llarg d’aquests anys és el canvi d’actitud dels participants (tant alumnes com professors), actualment molt més amatents a la filosofia wiki i a introduir a l’aula propostes relacionades amb les noves tecnologies i l’accés lliure i universal al coneixement.

La nostra intervenció es va centrar en compartir el nostre mètode per travar i dur a terme projectes eduwiki amb universitats en territoris de parla catalana, posant l’accent en mantenir els plantejaments tan simples com sigui possible per tal de facilitar-ne l’execució, la futura repetició i l’eventual creixement en el cas que les circumstàncies siguin favorables. També vam subratllar la importància del rol del(s) voluntari(s) que vetllen per cadascun dels projectes, ja que un acompanyament proper dels participants i unes relacions fluïdes amb la resta de la comunitat viquimedista són ingredients clau per l’èxit del projecte i per evitar frustracions a qualsevol de les dues bandes implicades en el procés. A més, també vam compartir aprenentatges i recomanacions recollits al llarg d’aquests anys d’experiència (dedicar més esforços a explicar què és el coneixement lliure i les llicències Creative Commons en lloc de donar tots els detalls sobre com s’edita la Viquipèdia, subratllar la necessitat que el professorat no sigui un mer observador i avaluador de la feina feta pels alumnes, no oblidar que malgrat totes les previsions els dies immediatament anteriors a les dates d’entrega serà quan es concentrarà bona part de la tasca de seguiment a fer, etc), així com punts on encara podem millorar, entre els que destaquen especialment el marge de millora que encara hi ha pel que fa al nombre d’universitats de la Xarxa Vives que encara no han tastat els projectes eduwiki, la necessitat d’unir esforços amb les biblioteques del sistema universitari català o la importància de documentar i recollir resultats dels projectes realitzats per tal de fer-ne un millor seguiment i facilitar-ne la repetició i creixement.

Xavier Dengra i Esther Solé durant la presentació a la trobada Wikimedia + Education Conference 2019. CC BY SA Xabier Armendariz.

Un plantejament de poca complexitat, sumat a una relació basada en la confiança i salpebrada de bons resultats han permès que l’activitat d’Amical en l’àmbit eduwiki, sobretot universitari, sigui quelcom del que en podem estar ben orgullosos i que pot servir com a model per moltes comunitats de característiques similars a la nostra. L’intercanvi va ser enriquidor i vam poder descobrir diversos punts de contacte entre la nostra manera de treballar i la d’altres comunitats, així com constatar la força de certes problemàtiques recorrents a tot el moviment, que ressonen encara amb més força quan centrem l’atenció en projectes desenvolupats amb el sector educatiu. Per una banda ens trobem amb l’escassa retenció d’usuaris nous, un dels problemes clàssics del món viquimedista, sobre el que fa anys que se’n parla però pel que sembla que encara no s’ha trobat una fórmula per invertir o, si més no, suavitzar la tendència. Per l’altra, no es pot ignorar la macrocefàlia de la Viquipèdia en la gran majoria de projectes eduwiki que es donen a conèixer. Aquesta circumstància eclipsa parcialment el potencial dels projectes germans per acollir iniciatives similars i condueix involuntàriament a l’explotació d’una tipologia de projecte que segons les circumstàncies pot estar presentant signes d’esgotament, quan el camí que ens guia vers la nostra visió d’aconseguir que tot el coneixement humà estigui lliurement disponible en llengua catalana tot just està encetat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *