Comunicat en relació al nou reial decret espanyol de seguretat pública

Versió en anglès

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat 5 de novembre el Reial Decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual l’Administració General de l’Estat es reserva el dret de suspendre, excepcionalment i cautelar, la transmissió de dades i la connexió a Internet al·legant motius d’ordre públic.

Segons el capítol IV, modificació de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions generals, l’Estat podrà intervenir tot tipus d’infraestructura, xarxa, servei o recurs digital que pugui afectar la seguretat pública en el marc de la defensa nacional. S’atorga poder d’actuació immediat al Govern d’Espanya, sense previ requeriment judicial, per al tancament de webs i altres serveis a través del Ministeri d’Economia i Empresa, així com el control i l’explotació de la xarxa durant períodes transitoris descrits com a excepcionals.

Des d’Amical Wikimedia volem mostrar el nostre desacord per aquest nou decret llei i la nostra creixent preocupació per la restricció dels drets digitals en territori espanyol. En primer lloc, la manca de debat d’aquesta llei en seu parlamentària —aprovada sota un govern en funcions, en plena campanya electoral i mitjançant la fórmula del decret llei— suposa una regressió dràstica del dret a la informació en moments clau. En segon lloc, conceptes vagament descrits com els de «seguretat nacional», «ordre públic», «període transitori» o «situació excepcional» obren les portes a accions indiscriminades per motivacions polítiques i de repressió a la dissidència ideològica.

En tercer lloc, ens amoïna que aquesta llei estigui contextualitzada i provi de justificar-se en el seu preàmbul per les mobilitzacions sociopolítiques en zones del territori espanyol. Amical Wikimedia, en aquest sentit, ja s’ha posicionat prèviament a favor de l’organització d’accions en defensa dels drets fonamentals, civils i la llibertat d’expressió en tot l’àmbit catalanoparlant. El decret en qüestió vulnera greument la llibertat d’informació per mitjans oberts i accessibles a tota la població, com ho són la Viquipèdia i els seus projectes germans. La Declaració Universal dels Drets Humans recull en el seu Article 19 que «tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres».

Existeixen precedents recents de censura digital amb impactes socials molt greus. El febrer de 2014 el parlament turc va aprovar la llei núm. 5651, atorgant més poders a l’autoritat estatal de telecomunicacions pel que fa a la regulació d’Internet. Pocs anys més tard, el 29 d’abril de 2017, fent ús d’aquesta llei, es va blocar l’accés a totes les versions idiomàtiques de la Viquipèdia en base a les afirmacions sobre Turquia en l’article sobre el terrorisme finançat per estats de la Viquipèdia en anglès.

Per aquestes raons, des d’Amical Wikimedia reiterem el nostre rebuig a aquest decret llei i n’exigim la retirada immediata. La nostra entitat es posiciona inequívocament a favor de les llibertats digitals i dels drets humans d’expressió, manifestació i d’accés a la informació.

12 de novembre de 2019

Associació Amical Wikimedia
www.wikimedia.cat
comunicacio@wikimedia.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *