Oferta laboral de Director/a de Projectes GLAM

Amical Viquipèdia és una associació sense ànim de lucre formada per diferent gent que col·labora a la Viquipèdia i els projectes germans. L’associació defensa la promoció del coneixement lliure. 

Els nostres objectius prioritaris són: 

 • Que la suma de tot el coneixement de la humanitat estigui disponible lliurement en català.
 • Que el coneixement de la cultura catalana estigui a l’abast de tothom en qualsevol idioma.

Per aconseguir-ho saltem de la xarxa al carrer per promocionar els continguts lliures i per arribar a tots els territoris de l’àmbit lingüístic català. 

Amical Viquipèdia organitza tallers d’edició, cursos d’introducció al món wiki, projectes de col·laboració amb institucions culturals, així com diversos esdeveniments, conferències i simposis. 

Responsabilitats

El/La director/a de projectes GLAMwiki (galeries, biblioteques, arxius, museus) serveix com a persona de contacte entre l’associació i el conjunt d’institucions relacionades amb la cultura catalana. Això inclou a les institucions patrimonials, com ara biblioteques, arxius i museus, així com fundacions privades i altres projectes relacionats amb l’accés i difusió del coneixement lliure. 

El/La director/a de projectes GLAMwiki ha d’actuar com a coordinador cultural, treballant en estreta cooperació i col·laboració amb la comunitat de viquipedistes, iniciant i desenvolupant les creixents relacions amb el sector. La seva missió principal serà dissenyar, dur a terme i fer sostenibles a mig termini els projectes de col·laboració amb aquestes institucions. 

Tasques específiques

 • Disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació de projectes de cooperació en els àmbits de la digitalització, OCR, el manteniment de bases de dades, restauració, migració de continguts audiovisuals, integració de codis QR en exposicions…
 • Promoció de la creació de continguts amb llicència lliure.
 • Disseny i organització d’esdeveniments que posin en contacte el món cultural amb la Viquipèdia i els projectes germans.
 • Gestió i promoció de contactes amb escoles d’art, institucions culturals i científiques i altres centres de formació; foment dels projectes compartits entre l’àmbit educatiu i cultural.
 • Documentació i avaluació de mesures i projectes per crear un catàleg de bones pràctiques.
 • Creació d’un portal glamwiki en català amb la documentació necessària perquè les institucions culturals puguin documentar-se i treballar de manera independent.
 • Representació dins del sector i a l’àmbit internacional del projecte.
 • Resums periòdics de l’activitat realitzada per a l’associació i difusió a través de la xarxa.
 • Cerca de fons per a dur a terme projectes GLAM o d’altres promoguts per l’associació.
 • Suport a iniciatives, activitats i projectes diversos.

Requistits

 • Titulació universitària, preferentment en els camps d’estudis culturals, gestió cultural i/o comunicació.
 • Formació o experiència en la gestió de fons digitals.
 • Molt bon coneixement dels actors i institucions rellevants en el sector cultural.
 • Un bon coneixement del funcionament de Viquipèdia, Wikimedia Commons i Wikidata.
 • Experiència en projectes on conflueixen professionals i voluntaris.
 • Alt grau de creativitat.
 • Experiència en voluntariat i/o activisme.
 • Molt bones habilitats organitzatives i la fiabilitat dels membres de la comunitat.
 • Capacitat de treballar en equip i gestionar petits grups de treball.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i en teletreball.
 • Capacitats comunicatives tant a nivell oral com escrit, i/o audiovisual.
 • Alt domini del català i l’anglès. S’agrairan altres llengües. 

L’activitat principal del lloc de treball es realitzarà a la zona d’influència de la cultura catalana. Es tracta d’un lloc de treball a temps parcial amb disponibilitat per a viatjar a nivell internacional. 

Si us entusiasma el coneixement lliure i teniu les qualificacions necessàries, esperem comptar amb la vostra sol·licitud. 

Envieu-nos una carta de presentació, currículum vitae per correu electrònic (assumpte: “Director/a projectes GLAM”) directament a secretaria@wikimedia.cat 

Tingueu en compte que, a causa del volum de sol·licituds que rebem, no podrem respondre a cada sol·licitud. Les sol·licituds que no es rebin per correu electrònic a l’adreça esmentada abans del 15 d’octubre de 2023 no seran considerades. Amical Viquipèdia s’ha compromès a la igualtat d’oportunitats i a la no discriminació per motius d’origen ètnic, nacionalitat, religió, opinió política o d’altra índole, gènere, edat, discapacitat o identitat o orientació sexual.

 • Durada de la contractació vinculada a les diverses fases del projecte. Fase inicial: novembre 2023-febrer 2024 (disseny); Fase de desenvolupament: març 2024-juny 2024; Fase d’avaluació: juliol 2024-octubre 2024). Posteriorment es revisaran el objectius assolits i es valorarà la contractació de la persona amb règim laboral.
 • Contracte mercantil.
 • Ocupació: mitja jornada, 35 hores setmanals.
 • Modalitat: La major part serà en modalitat de teletreball, amb reunions presencials puntuals quan la Junta d’Amical ho requereixi
 • Sou: per tota la durada del projecte està previst un pressupost de 30.000€ bruts
Tagged on:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *