Només el 14% dels epònims d’instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears són de dones

File:020 Espai Maria Aurèlia Capmany, pati de Can Masachs, c. Balmes 2 (Ripollet), mural.jpg

El segon informe del projecte #mesdones conclou que només el 14% dels epònims d’instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears són de dones. L’estudi assenyala que hi ha centres docents amb noms de dones de les quals no hi ha informació ni a la web del centre i proposa una campanya per visibilitzar i ampliar el coneixement disponible sobre aquestes biografies. L’informe és una col·laboració entre Amical Wikimedia i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.

Contingut del segon informe del projecte #mesdones

El viquiprojecte “Més dones a la Viquipèdia” (#mesdones) [1], que vol visibilitzar les dones que donen nom a equipaments públics, es va iniciar el passat 11 de març amb un informe sobre els epònims dels Instituts i dels carrers de Catalunya [2]. Es tracta d’una col·laboració entre Amical Wikimedia i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.

En aquest segon informe s’analitzen els epònims (nom que porta un centre) dels instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears (al PV i les IB se’n diuen oficialment “IES”). Pel que fa a escoles públiques, degut al seu elevat número, de moment l’anàlisi s’ha fet només a Catalunya.

Metodologia

Per tal de fer aquesta segona anàlisi, s’ha importat a Wikidata la llista d’escoles de Catalunya a partir de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Igualment, s’ha importat la llista d’IES i d’escoles de les Illes Balears a partir de les dades obertes del Govern de les Illes Balears. Els centres docents de tot tipus al País Valencià ja hi havien estat importats. 

L’assignació d’epònims a Catalunya i les Illes Balears s’ha fet amb el programa OpenRefine.  Al País Valencià s’ha fet servir aquest mateix programa per ampliar la llista d’epònims.  Així i tot, poden faltar assignacions en totes tres comunitats, donat que caldrà un treball manual per tenir tots els epònims al 100%. En alguna ocasió s’ha hagut de fer servir el programa QuickStatements.

Anàlisi

Tal com es pot veure a la pàgina del viquiprojecte, per a cada tipus de centre públic i comunitat s’en proporciona el número d’epònims totals, els masculins, els femenins, i la quantitat d’entrades a la viquipèdia que falten per a les dones que donen nom als centres docents:

A la vista d’aquesta taula, els principals resultats d’aquest segon informe són:

 • Hi ha 45 epònims femenins sense entrada a la Viquipèdia 
 • Dels centres analitzats, un 37% tenen epònim.  Al País Valencià és on n’hi ha més.
 • Només el 14% del total d’epònims són femenins
 • Als IES de les Illes Balears i a les escoles de la província de Lleida és on hi ha menys percentatge d’epònims femenins.

A continuació es proporciona alguns mapes rellevants de la distribució geogràfica de centres públics amb epònims femenins.

Mapa de les escoles de Catalunya amb epònim femení:

Mapa dels Instituts/IES de Cat, PV i IB amb epònim femení:

Mapa dels centres docent públics (instituts i escoles) de Catalunya amb epònim femení

Dificultats

 • Hi ha centres docents que no proporcionen informació sobre el seu epònim, la persona en honor de la qual el centre en porta el nom.
 • L’ocupació de les persones implicades és a vegades desconeguda. En el cas de les escoles, això es sol correspondre a una mestra o un mestre reconeguda per la seva tasca.
 • Epònims en forma nom+cognom1 o dos cognoms que fan difícil comparar el nom en les dades obertes amb el que figura a Wikidata o la Viquipèdia.

Cal esmentar aquí que hi ha escoles que porten epònim de dos cognoms.  Això es correspon sempre amb un epònim masculí. En canvi, quan és femení, porta sempre el nom a davant.  Algunes porten un sol cognom, però fàcilment reconeixible per la seva importància història (e.g., Cervantes)

Continuació del projecte

 • Concretar l’ocupació i la foto en entrades a Wikidata dels epònims, i d’altres dades rellevants: data i lloc de naixement, data i lloc de defunció si escau, etc.
 • Millorar les entrades a Wikidata de totes les persones que són epònims de centre docents, perquè hi hagi al menys una fotografia, mentre no s’hagi completata la pàgina de Viquipèdia (que pot no tenir-ne encara, tampoc)
 • Determinar el percentatge de dones que tenen una fotografia i altra informació rellevant, tan a Wikidata com a Viquipèdia.
 • Determinar epònims masculins que no tenen entrada a la Viquipèdia
 • Continuar treballant en els epònims dels carrers de Catalunya
 • Proposar al centres docents que millorin les biografies dels seus epònims, si escau, i també que proporcionin una foto de la seva escola a Wikidata, a més de comprovar la ubicació correcta, i ampliar l’entrada a Wikidata amb data de creació de l’escola, etc.
 • Aquest viquiprojecte és viu i obert: s’hi proporciona la llista sencera de biografies de dones que falten, segmentades per cadascuna de les set categories esmentades a la taula.  En algunes s’hi proporciona una referència com a punt de partida per completar l’entrada a Wikidata i per fer la pàgina a la Viquipèdia.

[1] https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Més_dones

[2] https://wikimedia.cat/2022/03/09/comenca-un-nou-projecte-perque-hi-hagi-mes-dones-a-la-viquipedia/

Data de l’informe: 2 de Juny de 2022

Autoria: Miquel Duran, d’Amical Wikimedia i de la UdG, i Sílvia Simon, de la UdG.

Tagged on:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *